TITLE

DESCRIPTION

Arteterapia w przedszkolu

„Arteterapia jest formą psychoterapii, która wykorzystuje media artystyczne jako

podstawowy sposób komunikacji” (definicja Brytyjskiego Towarzystwa

Arteterapeutycznego). Dziedzina ta łączy więc w sobie proces twórczy z psychoterapią.

Arteterapia jest formą ekspresyjnej terapii, która wykorzystuje takie techniki

artystyczne, jak rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, drama, taniec, a nawet film. Poprzez

środki artystyczne można wyrazić myśli i uczucia, które są trudne do wyartykułowania.

Arteterapia w edukacji wspomaga i rozwija naturalne zdolności artystyczne dzieci.

Kreatywność to nie dar czy uzdolnienie. Jest to kompetencja, którą posiada każdy człowiek i

może ją rozwijać niezależnie od wieku. Ważne, by rozwijać ją już od najmłodszych lat, kiedy

dzieci są chłonne wiedzy i umiejętności. Poprzez różnorodność wykorzystywanych gałęzi

sztuki i bogactwo metod arteterapia jest szczególnym narzędziem rozwijania kreatywności.

Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwijania kreatywności, rozpoczynamy w naszym

przedszkolu program artetrapeutyczny pt. „Praca z ciałem w procesie wspierania i rozwijania

zdolności plastycznych”. Program realizowany będzie od marca w grupie zerówkowej.

Celem programu jest wspomaganie naturalnego rozwoju zdolności plastycznych dzieci

w wieku 5 i 6 lat w związku z zaobserwowanymi brakami i trudnościami. Jest on formą

samopoznania, samodoświadczania siebie i innych w obrębie sztuki, a także świetną zabawą

z różnymi materiałami plastycznymi. Podczas warsztatu dzieci będą malować farbami na

dużych formatach, lepić z różnych mas plastycznych (glina, masa solna, porcelanowa) oraz

doświadczać sensorycznie swoich dłoni i stóp w cieczy nienewtonowskiej.

Proponowany program arteterapeutyczny to cykl ośmiu warsztatów, w czasie

których dzieci będą poznawać swoje części ciała w sposób poglądowy i zmysłowy poprzez

doświadczenia dotykowe oraz będą próbowały odtworzyć ich wygląd za pomocą konkretnej

techniki plastycznej. Program ma rozwijać zdolności plastyczne w tworzeniu postaci

człowieka w oparciu o własne doświadczenia.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress